Stratejiler & Temel Prensipler

Stratejiler:

 • Faaliyetlerimizde temel prensiplerimize sadık kalmak.
 • Faaliyetlerimizde oluşan tüm ilişkilerde  memnuniyet analizi yapmak ve artırmak üzere tedbir almak.
 • Her yıl pazar payını büyütmek.
 • Sürekliliği ve memnuniyeti olan müşteri oranını artırmak.
 • Entegre bir bilgi sistemi ve arşivi oluşturmak.
 • Kurumsal performans yönetim sistemini işletmek ve güncellemek.

Temel Prensipler:

 • Müşteri Odaklılık 
 • Kalite 
 • Takım Ruhu ve Bilinci
 • Eğitim ve Sürekli Gelişim 
 • Disiplin
 • Kararlılık